Mulai dari

Rp 8.5 Juta

SCALE UP

Icon   Pesan Nama PT
Icon   Akta Pendirian
Icon   SK Menkum Ham
Icon   NPWP SKT
Icon   OSS Account
Icon   NIB (TDP)
Icon   Izin Usaha/Komersial (SIUP)
Icon   Aktivasi BPJS Kesehatan
Icon   Ketenagakerjaan (Sementara)
Icon   Notifikasi Perizinan & Faislitas
Icon   API-U & NIK Check Box
Icon   Peraturan Perusahaan

Mulai dari

Rp 4.5 Juta

START UP

Icon   Pesan Nama PT
Icon   Akta Pendirian
Icon   SK Menkum Ham
Icon   NPWP SKT
Icon   OSS Account
Icon   NIB (TDP)
Icon   Izin Usaha/Komersial (SIUP)
Icon   Aktivasi BPJS Kesehatan
Icon   Ketenagakerjaan (Sementara)
Icon   Notifikasi Perizinan & Faislitas
Icon   API-U & NIK Check Box
Icon   Peraturan Perusahaan